Mittetulundusühingust

  • EV100
    EV100

MTÜ Valguskaabel on asutatud Mais 2011 maapiirkondades interneti kättesaadavuse parendamise eesmärgil.

MTÜ Valguskaabel ehitas EAS-i projekti raames välja valguskaablivõrgu Kärkna-Kärevere-Laeva-Puurmani-Pikknurme lõigul.

Projekti eesmärgiks oli kiire lairiba internetiühenduste kättesaadavuse parandamine ja seeläbi piirkonna konkurentsivõime tõstmine Tartumaal ja Jõgevamaal,
kuna piirkonnas uue põlvkonna elektroonilise sidevõrgu infrastruktuuri puudumise tõttu ei olnud kiire lairibateenus lõppkasutajatele kättesaadav.
Projekti eesmärk saavutati uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu infrastruktuuri rajamisega ja selle abil üldist majandushuvi pakkuva teenuse
osutamisega antud piirkonnas, tagades perspektiivis suurima võimaliku kasusaajate arvu.
Käesoleva projekti raames rajati valguskaablitel põhinev tehnoloogiliselt sõltumatu elektroonilise side baasvõrk koos vajalike rajatistega trassil:
Kärkna-Kärevere-Laeva-Puurmani-Pikknurme.