Mittetulundusühingust

MTÜ Valguskaabel teostab kiire internetiühenduse vajaduse väljaselgitamiseks uuringut Jõgevamaal ja Lääne-Virumaal. Koostöös Jõgevamaa ja Lääne-Virumaa omavalitsuste liitudega selgitatakse välja lairiba jaotusvõrgu ehituseks riigiabikõlblikud alad Jõgevamaal ja Lääne-Virumaal. Seetõttu palume kõikidel elanikel ja ettevõtetel kes asuvad Jõgevamaal ja Lääne-Virumaal ning soovivad omale valguskaabliga kiiret internetiühendust kindlasti uuringus osaleda.

Selleks pole vaja teha midagi muud kui täita sooviavaldus aadressil https://internet.valguskaabel.ee

MTÜ Valguskaabel annab kogutud ja töödeldud andmed üle vastava maakonna omavalitsusliidule ning neid andmeid kasutatakse lairiba-jaotusvõrkude riigihanke ettevalmistamisel MKM-i poolt.

 

MTÜ Valguskaabel on asutatud Laeva valla ja Puurmani valla poolt kohaliku internetiühenduse parendamise eesmärgil Mais 2011.

MTÜ Valguskaabel ehitas EAS-i projekti raames välja valguskaablivõrgu Kärkna-Kärevere-Laeva-Puurmani-Pikknurme lõigul.

Projekti eesmärgiks oli kiire lairiba internetiühenduste kättesaadavuse parandamine ja seeläbi piirkonna
konkurentsivõime tõstmine Tartumaal Tartu ja Laeva vallas ja Jõgevamaal Puurmani vallas, kuna piirkonnas uue
põlvkonna elektroonilise side võrgu infrastruktuuri puudumise tõttu ei olnud kiire lairibateenus lõppkasutajatele
kättesaadav. Projekti eesmärk saavutati uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu infrastruktuuri rajamisega ja selle
abil üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamisega antud piirkonnas, tagades perspektiivis suurima võimaliku kasusaajate arvu.
Käesoleva projekti raames rajati valguskaablitel põhinev tehnoloogiliselt sõltumatu elektroonilise side baasvõrk koos vajalike rajatistega trassil:
Kärkna-Kärevere-Laeva-Puurmani-Pikknurme.