Hanked

 MTÜ Valguskaabel hangete info:

Hange LEADER meetme raames juurdepääsuühenduse rajamiseks Rõhu külas:

 

MTÜ Valguskaabel kuulutab välja hanke ja esitab LEADER meetme raames rahastamiseks projekti lairiba internetiühenduse ehituseks Tartumaal Rõhu külas.

Hankedokumentatsioon on alla laaditav 10.03.2019 kuni 25.03.2019

Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 01.04.2019 kl 12:00

Hankedokumentatsioon on alla laaditav zip formaadis pakitud failina.

 

Vastavalt riigihangete seaduse §11lg1p1 ei ole Hankija kohustatud rakendama
riigihangete seaduses sätestatud korda, kui ostetakse asju või tellitakse teenuseid
või ehitustöid peamise eesmärgiga pakkuda või opereerida avalikkusele
kättesaadavaid elektroonilise side võrke. Käesolev hange ei ole riigihange.