Tehnoloogia

Fiiberoptika » Tehnoloogia

  • puhumine
    puhumine
  • puhumine
    puhumine

Antud magistraalvõrgu projekti käigus kasutati ühemoodist kaablit G.652 (Single Mode) mis paigaldatakse kaablikaitse mikrotorudesse.

Lisa:

Juurdepääsuvõrkude  rajamise juhendmaterjal, mis on tõlgitud rootsi keelest.