Hanked

Käimasolevate hangete dokumentatsioon:

Ettevalmistamisel on uus hange LEADER meetme raames juurdepääsuühenduste rajamiseks.
Kõik MTÜ Valguskaabel mõjupiirkonnas asuvad ettevõtted ja elanikud on oodatud oma soovi avaldama liitumisühenduse projekteerimiseks ja väljaehitamiseks.

 

MTÜ Valguskaabel kuulutab välja hanke ja esitab LEADER meetme raames rahastamiseks projektid kiire interneti jaotusvõrkude ehituseks Tartumaal ja Jõgevamaal.

Hankedokumentatsioon on alla laaditav 10.03.2018 kuni 25.03.2018

Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 10.04.2018 kl 12:00

Hankedokumentatsioon on alla laaditav zip formaadis pakitud failina.