Projektist kasusaajad

Kavandatava projekti mõjupiirkonda jäävate potentsiaalsete kasusaajate orienteeruv arv on ca 2450 elanikku ja
ettevõtet mis asuvad Tartu vallas, Laeva vallas ja Puurmani vallas.
Projekti mõjupiirkonnas on 2 suuremat vähemalt 400 elaniku/ettevõttega asulat:
Puurmani alevik ja Laeva küla.
Kasusaajate info koondamiseks kasutati avaliku ligipääsuga andmeregistreid nagu rahvastikuregister ja
äriregister ja arvestati vaid nendega kes jäävad 1,5 km raadiusesse valguskaablitrassist. Andmed majade kohta
saadi kaardirakendust kasutades ning keskmist elanike arvu maja kohta kasutades. Lisaks liideti ettevõtted
kellele kuulub mõni ehitis/rajatis või rendivad seda antud piirkonnas (v.a sideettevõtjate rajatised).

Vaata ka Madis Kaldmäe artiklit antud projekti kohta: